Onko absoluuttista totuutta olemassa?

Onko absoluuttista totuutta olemassa?

Mennään taas filosofisemmalle puolelle..

Käyn ajatukseni dialogin kautta läpi. Olkoon meillä kaksi keskustelijaa olkoot nämä "filosofi" ja "minä vaan". Filosofin paikalle voi ihan vapaasti sijoittaa vaikkapa "minä vaan 2"-persoonan, esimerkiksi. Dialogi alkakoon johdannolla.


Tiedon määritelmä: Tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus.

Minä vaan: Onko tieto mahdollista?

Filosofi: Ei.

Minä vaan: Onko se absoluuttinen totuus?

Filosofi: Ei, absoluuttisia totuuksia ei ole.

Minä vaan: Mutta jos se ei ole absoluuttinen totuus, niin eikö kuitenkin jää "pelivaraa", että tieto olisi mahdollista, koska nyt tiedon mahdollisuus on kumottu "lievemmällä" totuudella?

Filosofi: Miten niin lievemmällä totuudella?

Minä vaan: Eikö se sitten edes ollut totta, totuus, että tieto ei ole mahdollista?

Filosofi: Absoluuttisia totuuksia ei ole ja sillä selvä! ..ja matematiikkakin on epätäydellistä!
Minä vaan: Onko se absoluuttinen totuus, että absoluuttista totuutta ei ole olemassa; jos on, ollaan ristiriidassa seikan kanssa, että absoluuttista totuutta ei ole olemassa, koska se oli juuri absoluuttinen totuus, että absoluuttista totuutta ei ole olemassa.

Jos puolestaan se ei ole absoluuttinen totuus, että absoluuttista totuutta ei ole olemassa, niin eihän absoluuttisen totuuden olemassa olemassaoloa voi kiistää, absoluuttisesti!