Lyhyesti vielä aiheesta "Onko luonnossa matematiikkaa?"

Lyhyesti vielä aiheesta

"Onko luonnossa matematiikkaa?"

Jos lähdetään siitä, että matematiikka on tosiolevaista, niin Platonia tulkiten ihmisen aistein havaitsemassa luonnossa ei ole mitään tosiolevaista, tässä erityisesti ei matematiikkaa. Platonin mukaan aistein havaittavissa oleva edustaa vain ”varjoja” tosiolevaisesta, mikä on vain järkiperäisesti saavutettavissa olevaa.

Tosiolevainen ja aistein havaittava ”varjojen” maailma ovat kaksi eri maailmaa.Päästäkseni Ludwig Wittgensteiniin, palaan vielä kysymykseen: Onko tässä kirjoituksessa numeroa seitsemän, 7?

Ei, tässä kirjoituksessa ei ole numeroa seitsemän, 7, ainoastaan looginen esitys numerosta seitsemän. Vastaava idea pätee yleisesti luontoon, mitä voi siis pitää Platonia tulkiten ”varjojen” tai muuttuvien olioiden maailmana, missä ei ole mitään tosiolevaista.

Aistimellisia olioita ei Platonin mukaan tavoiteta järjellä; niitä kohtaan oleva tieto ei ole järkiperäisesti mahdollista kuin ainoastaan epäluotettavasti ja hypoteettisesti. Muuttuvat oliot tavoitetaan mielipiteellä Platonin mukaan.