Online 10-järjestelmästä 16-järjestelmään konvertteri

Online 10-järjestelmästä 16-järjestelmään (ja päinvastoin) konvertteri

Kirjoitin taannoin lukujärjestelmämuunnoksista. Yön yli kirjoitettu teksti sekä sen sisältämät ohjelmat ovat osin näin jälkeen päin katsottuna nukkumattoman yön näköisiä.

Tähän kirjoitukseen on liitettynä tänä aamuna tekemäni konvertteri 10-järjestelmästä 16-järjestelmään ja päinvastoin JavaScriptillä.


Anna 10-järjestelmän luku

Anna 16-järjestelmän luku

JavaScriptissä 16-järjestelmästä 10-järjestelmään konvertoinnin saa suoraan parseInt-metodilla eli tuossa virityksessäni ylemmän tuloksen voi tarkistaa alemmalla konvertterilla. 😃

JavaScript-koodi on hieman parempi kuin taannoin kirjoittamassani C-kielisessä virityksessä.


Mainittakoon lisäksi taannoin kirjoittamani Lukujärjestelmämuunnoksista-artikkelin negatiivisista binääriluvuista muutama sananen.

Tarkistin, että muunnos negatiiviseksi binääriluvuksi tuottaa kahden komplementtiesityksen. Huomattavaa on aina koko lukualueen bittisyys. Esimerkiksi 4-bittisessä esityksessä luku -3 esittämässni on 2^4 - 3 = 13, minkä binäärimuoto on nyt 1101 (luku 3 olisi 0011) . Lukualue on nyt siis -8..7 eli 2^4 = 16 bittiä.

Negatiivisille binääriluvuille käytettyjä esitystapoja ovat ainakin etumerkki + itseisarvo, yhden komplementti, kahden komplementti ja excess-8 -muodot.